W zorganizowanych w ramach II edycji projektu KROPLA AFRYKI konkursach wzięli udział uczniowie z następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 34, Szkoły Podstawowej nr 83, Szkoły Podstawowej nr 107, Szkoły Podstawowej EKOLA, Społecznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi „Amigo”, Gimnazjum Językowego PARNAS, Publicznego Gimnazjum Katolickiego oraz Gimnazjum EKOLA. Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za nadesłanie pięknych prac plastycznych i literackich oraz przygotowanie i fantastyczne wykonanie utworów muzycznych.

Zobacz listę laureatów konkursów.

Zobacz prace nagrodzone w konkursie „Maska afrykańska – inspiracje”.

Zobacz nagrodzone prace w konkursie literackim.

Regulaminy konkursów organizowanych przez ZS EKOLA w ramach II edycji projektu KROPLA AFRYKI:
- Międzyszkolny Konkurs Literacki na bajkę inspirowaną Afryką
- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Maska afrykańska – inspiracje”
- Międzyszkolny Konkurs Muzyczny „Rytmy Afryki” na piosenkę inspirowaną                 Afryką


PAH Projects Abroad