REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

KROPLA AFRYKI

 

­§ 1

 

Projektodawcą i organizatorem akcji KROPLA AFRYKI jest Fundacja Oświatowa EKOLA we Wrocławiu. Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół EKOLA oraz we wszystkich placówkach oświatowych Wrocławia, które wyrażą chęć wzięcia w nim udziału.

 

§ 2

 

Fundacja wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.kropla-afryki.pl oraz udziela prawa posługiwania się nazwą i logo projektu KROPLA AFRYKI wrocławskim szkołom podstawowym i gimnazjalnym, które zgłoszą udział w co najmniej jednym z konkursów.

 

§ 3

 

Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat problemu wody pitnej w krajach afrykańskich oraz zorganizowanie zbiórki publicznej na zakup urządzenia do uzdatniania wody tzw. water box’u.

 

§ 4

 

Do zadań Fundacji Oświatowej EKOLA należy:

 

1.      Stworzenie i prowadzenie strony internetowej, na której zamieszczane są        

informacje i materiały pomocnicze.

2. Pozyskiwanie sponsorów, którzy zechcą wesprzeć projekt.

3. Nawiązywanie współpracy z organizacjami partnerskimi.

            4. Organizacja  wielkiego finału na Wyspie Słodowej 7 czerwca 2013 r.

            5. Organizacja publicznej zbiórki pieniędzy na zakup urządzenia.

6. Koordynacja harmonogramu działań związanych z realizacją projektu.

 

§ 5

 

Do zadań Zespołu Szkół EKOLA należy organizacja konkursów dla uczniów wrocławskich szkół:

 a/   Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego na plakat promujący akcję

 b/   Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego na krótką formę literacką inspirowaną Afryką

 c/   Międzyszkolnego Konkursu Geograficzno-Przyrodniczego WODNY TALAR

 

§ 6

 

Do zadań szkół uczestniczących w projekcie należy przesłanie na adres organizatora – Fundacja Oświatowa EKOLA ul. T. Zielińskiego 56, 53-534 Wrocław, wypełnionej karty zgłoszenia, a także:

1. Zrealizowanie przez nauczycieli danej szkoły co najmniej jednej lekcji wychowawczej poświęconej Afryce i problemom braku wody pitnej.

2.      Zgłoszenie udziału w co najmniej jednym z konkursów organizowanych przez ZS EKOLA.

3.   Informowanie przez dyrekcję szkoły i nauczycieli o miejscu i terminie imprezy finałowej. Promowanie projektu wśród uczniów, nauczycieli  i rodziców szkoły.

 

§ 7

 

Fundacja Oświatowa EKOLA wystawi nauczycielom biorącym udział w projekcie zaświadczenia o udziale w programie. Wszystkie szkoły uczestniczące otrzymają dyplomy, a zwycięskie placówki i ich uczniowie atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

§ 8

 

Przystępując do projektu KROPLA AFRYKI dyrektor szkoły wyraża zgodę na przechowywanie przez Organizatora i przetwarzanie dla potrzeb projektu danych zawartych w karcie zgłoszenia.

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE KROPLA AFRYKI – do pobrania.