REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

KROPLA AFRYKI

 

­§ 1

 

Projektodawcą i organizatorem akcji KROPLA AFRYKI jest Fundacja Oświatowa EKOLA we Wrocławiu. Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół EKOLA oraz we wszystkich placówkach oświatowych Wrocławia, które wyrażą chęć wzięcia w nim udziału.

 

§ 2

 

Fundacja wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.kropla-afryki.pl oraz udziela prawa posługiwania się nazwą i logo projektu KROPLA AFRYKI wrocławskim szkołom podstawowym i gimnazjalnym, które zgłoszą udział w co najmniej jednym z konkursów.

 

§ 3

 

Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat dostępu do edukacji w krajach afrykańskich oraz zorganizowanie zbiórki publicznej przeznaczonej na na wsparcie potrzeb edukacyjnych uczniów szkoły ZIWA LA NG’OMBE w Bombolulu w Mombasie.

 

§ 4

 

Do zadań Fundacji Oświatowej EKOLA należy:

 

1.      Stworzenie i prowadzenie strony internetowej, na której zamieszczane są        

informacje i materiały pomocnicze.

2. Pozyskiwanie sponsorów, którzy zechcą wesprzeć projekt.

3. Nawiązywanie współpracy z organizacjami partnerskimi.

 4. Organizacja happeningu na wrocławskim Rynku w maju 2014 r oraz finału w       Zespole Szkół EKOLA w czerwcu 2014 roku.

            5. Organizacja publicznej zbiórki pieniędzy dla szkoły ZIWA LA NG’OMBE.

6. Koordynacja harmonogramu działań związanych z realizacją projektu.

 

§ 5

 

Do zadań Zespołu Szkół EKOLA należy organizacja konkursów dla uczniów wrocławskich szkół:

 a/   Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Maska afrykańska – inspiracje”

 b/   Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego na bajkę inspirowaną Afryką

 c/   Międzyszkolnego Konkursu Muzycznego „Rytmy Afryki” na piosenkę inspirowaną Afryką

 

§ 6

 

Do zadań szkół uczestniczących w projekcie należy:

  1.  Przesłanie na adres koordynatorów wypełnionych formularzy zgłoszeniowych;

2. Zrealizowanie przez nauczycieli danej szkoły co najmniej jednej lekcji wychowawczej poświęconej Afryce, np. problemom swobodnego dostępu do edukacji, edukacji globalnej, edukacji międzykulturowej;

3.   Informowanie przez dyrekcję szkoły i nauczycieli o miejscu i terminie imprezy finałowej. Promowanie projektu wśród uczniów, nauczycieli  i rodziców szkoły.

 

§ 7

 

Fundacja Oświatowa EKOLA zachęca do zorganizowania w szkołach zbiórki funduszy na rzecz uczniów szkoły ZIWA LA NG’OMBE (np. zorganizowania kiermaszu słodkości, loterii fantowej itp.) i udokumentowania jej w formie fotorelacji i krótkiego opisu zawierającego następujące dane: data zbiórki, organizatorzy, przebieg, zebrana kwota). Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody dla szkoły, która zbierze najwyższą kwotę.

 

§ 8

 

Wszystkie szkoły uczestniczące w akcji otrzymają dyplomy, a zwycięskie placówki i ich uczniowie atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

§ 9

 

Przystępując do projektu KROPLA AFRYKI dyrektor szkoły wyraża zgodę na przechowywanie przez Organizatora i przetwarzanie dla potrzeb projektu danych zawartych w karcie zgłoszenia.