MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MUZYCZNY

na piosenkę inspirowaną Afryką

"Rytmy Afryki"
 

 

 

 

Zespól Szkół EKOLA we Wrocławiu zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Muzycznym „Rytmy Afryki” na piosenkę inspirowaną muzyką afrykańską. 

Opis oraz regulamin projektu dostępne są na stronie internetowej www.kropla-afryki.pl

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół EKOLA we Wrocławiu.

 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie piosenki inspirowanej kulturą afrykańską do autorskiego tekstu o tematyce związanej z Afryką.

 

3.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Rozegrany zostanie w dwóch kategoriach:

a) soliści,

b) zespoły.

 

4. W konkursie mogą wziąć udział piosenki, które dotąd nie były publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

 

5. Autorem piosenki może być jedna osoba lub zespół.

 

6. Konkurs jest jednoetapowy. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 30.04.2014 na adres Koordynatora konkursu: monika.kloczko@ekola.edu.pl

 

7. Konkurs odbędzie się w czasie finału akcji KROPLA AFRYKI 2.06.2014 w Zespole Szkół EKOLA. Szczegółowe informacje podane zostaną na stronie internetowej projektu www.kropla-afryki.pl.

 

8. Oceny występów dokona profesjonalne jury złożone z nauczycieli muzyki, teatru, j. polskiego.

 

9. Ocenie podlegać będzie: 

a) zgodność treści piosenki z tematem konkursu, 

b) czytelność przesłania, 

c) prezentacja artystyczna.

 

10.Zgłoszenie piosenki do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatorów.


11. Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody Grand Prix konkursu, nagrody II stopnia, nagrody III stopnia w każdej z kategorii. Przewidziane jest również przyznanie wyróżnień.

 

12. Nagrody i wyróżnienia zostaną ufundowane przez organizatorów i partnerów akcji KROPLA AFRYKI.

 

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

14. Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych stron.

 

Wszelkich informacji o konkursie udziela:

Monika Kłoczko

Koordynator Międzyszkolnego Konkursu Muzycznego

nauczyciel muzyki w ZS EKOLA

e-mail: monika.kloczko@ekola.edu.pl

tel.: 501257762


Formularz do pobrania